معرفی محصولات

معمولا شرکت ها در مواجهه با نیاز های نرم افزاری خود با دو انتخاب مواجه هستند. یکی خرید نرم افزار های آماده و دیگری سفارش نرم افزار های خاص که...

اطلاعات مشتریان، ارزشمند ترین اطلاعات یک سازمان هستند. جمع آوری و پردازش این اطلاعات یکی از مهمترین فعالیت های یک سازمان است. تعیین مراحل فروش و...

قسمت عمده ای از ارتباطات مشتریان به صورت حضوری انجام می پذیرد. ارتباط موثر، رمز موفقیت یک فروش خوب است. معمولا روش هایی برای ارزیابی نحوه ی انجام...

برای انجام امور در سازمان ها، به کار تیمی احتیاج است. معمولا برای انجام یک وظیفه ، افراد مختلف کار های مختلفی انجام می دهند. زمان بندی و مدیریت...