مقالات

  مشتريان فعلي شما، احتمالا بهترين منبع کسب درآمد آتي شما هستند. طبق معيار هاي سنجش بازاريابي Paul W. Farris، فروش کالا به مشتري که پيش از اين از شما خريد کرده، 50% راحت تر از فروش کالا به مشتري واجد شرايطي است که سابقه خريد از برند شما را نداشته است.

1. با مشتريان در فاصله اي به موقع پس از فروش تماس بگيريد

صفحه‌ها